Yazar: kelimedenkelimeler

ÇOCUKLA KİTAP ARASINDA BAĞ KURMAK, SANATA SANATLA ARACILIK ETMEK – Hafize GÜNER

for-reading-796374_640

Ülkemizde çocuk edebiyatının son yıllarda büyük ivme kazandığını söyleyebiliriz. Artık hem yerli hem de çeviri olarak nitelikli pek çok çocuk kitabı basılıyor; buna paralel olarak da okuma kültürü oluşturulması konusunda aktüel ve akademik yazılar yayınlanıyor, yayınevleri çeşitli konferanslar, çalıştaylar düzenliyor. Çeşitli sitelerde ve anne blogları başta olmak üzere pek çok farklı sanal platformda çocuk kitabı tanıtım yazıları ve kitaplardan yola çıkarak yapılan öğrenme etkinlikleri paylaşılıyor. Tüm bunlar elbette çok kıymetli gelişmeler. Peki, bu gelişmelerin ve üretkenliğin içerisinde, teknolojinin hızla geliştiği ve her geçen gün hayatımızda daha da çok yer ettiği bu çağda çocuğun kitapla bağ kurmasına aracılık eden biz yetişkinler neler yapacağız? Çocukların kitaplarla buluşmasını nasıl sağlayacağız?

Bu konuda ebeveynlere, öğretmenlere, kütüphanecilere, yayınevlerine hatta kitapçılara çok iş düşüyor.  Çocukla kitap arasında bağ kurmada rol alan tüm bu öğelerin öncelikle nitelikli çocuk edebiyatının ne olduğunu iyi kavraması gerekiyor. Çünkü yazımın başında da belirttiğim hızlı değişim, rekabeti ve farklı piyasa koşullarını da beraberinde getiriyor. Maalesef sapla saman birbirine karışıyor. Bununla beraber çocuk için seçilen kitapların çocuğa sunulması da oldukça önemli. Bunun önemini bilen pek çok yayınevi, çocukla kitap arasında bağ kurma rolünü yazarlara ve çeşitli uzmanlara vermeye başladılar. Birçok yazar, interaktif etkinlikler planlar ve uygular oldu. Soru cevaptan öteye gitmeyen söyleşiler artık bir kenara bırakıldı. Son zamanlarda yaratıcı okuma, masal/hikâye anlatıcılığı gibi alanlar öne çıkmaya başladı. Kitabın çocuk okurla buluşması için birçok araç kullanılır oldu. İşte bu araçlardan belki de en güçlüsü oyundur. Bu aracın, bu yöntemin tekniklerini hem ebeveynler, hem eğitimciler hem de yayıncılar bir kez daha düşünmeliler. Çocuk, zaten dinlediği ya da okuduğu kitaptaki karakterleri kendiliğinden zihninde canlandırır, onları konuşturur; kimi zaman onlar olur kimi zaman o karakterler çocuğun oyun arkadaşı olur. Onlar, o karakterler oyun kadar gerçektir. Bir kitabı oyunlaştırmak onu görünür kılar ve karakter gerçek anlamda ete kemiğe bürünür.  Çocuk oyun sırasında karaktere içerden ve dışardan farklı bakış açılarıyla yaklaşarak onunla kurduğu özdeşimi güçlendirir, karakter üzerinden kendini ifade eder. Gelin isterseniz oyunsu süreçleri işin içine katmak konusuna birlikte bir göz atalım.

 

  • Annelerin ve babaların doğru telaffuz, vurgu, tonlama, duraklama ve boğumlamayla bebeklik çağından başlayarak bebeklerine düzenli kitap okumaları ve okurken aynı zamanda kitaptaki karakterleri seslendirmeleri, onların duygularını duyumsatmaları okuma kültürünün adımlarının atıldığı bu ilk dönemde büyük önem taşır. Kitabı bebeğin erişeceği yere koymak, onun günlük rutininin bir parçası yapmak, sadece uyku öncesi değil her an ve her yerde okumak kısacası kitabı oyun ve oyuncak da olduğu gibi çocuğun yaşamının bir parçası hâline getirmek, doğal bir çaba gerekir ve her güzel şey gibi emek ister.
  • Çocuk büyüdükçe okunan kitabı canlandırmak, karakterlerin kuklasını ve maskesini yaparak ya da kostümünü oluşturarak role girmek, kitapta geçen mekânları oluşturarak kitabı oynamak kısacası çocuğun ana dili olan oyunu kullanmak kitapla kurulan iletişimi artıracak ve çocuğun düş ve düşünce dünyasını harekete geçirecektir.
  • Çocuklarla kitaplardan yola çıkarak yapılacak yaratıcı drama, yoga, dans gibi imgelem gücüne ve bedene dayalı etkinlikler ve yine yaratıcılıklarını açığa çıkaracak, el becerilerini geliştirecek diğer sanatsal faaliyetler, çocukların pek çok gelişim alanını desteklerken aynı zamanda da onların kitaptaki konu ve ileti hakkında kafa yormalarını sağlayacak, kitabı dilsel ve görsel metinle buluşturacaktır. Böylelikle çocuklar her oyunsal süreçte yeni bir yazar ve çizer ile tanışacaklardır. Çocuklar ancak eğledikleri ve eğlendikleri sürece öğrenirler.
  • İlkokul çağlarında ise okumayı öğrenmesiyle yapılacak yaratıcı okuma çalışmaları onların eleştirel düşünme becerilerini arttıracak ve okuma kültürü kazanmada önemli katkılar sunacaktır.
  • Anaokulu ve ilkokul çağından başlayarak çocuğun çocuk edebiyatından yola çıkarak hazırlanmış sanat yapıtlarıyla buluşması da çok değerlidir. Sinema ve tiyatroya uyarlanmış çocuk kitapları çocuğa farklı bir estetik algı kazandırırken aynı zamanda da onu kitaplara da yaklaştıracaktır. Çocuklar doğaları gereği eğlenmek ve gülmek isterler, aslında bu hepimiz için öyledir. Ancak çocuk dünyasında duyular ve duygular daha ön plandadır. Kitaptan yola çıkarak hazırlanan tiyatro oyunu sayesinde çocuk kitabın karakteriyle canlı olarak yüz yüze gelip tanışırken aynı zamanda heyecanlanır, kızar, duygulanır ve haz alır. İşte aldığı bu haz onu seyrettiği kahramana yaklaştırır. Kitap adeta üç boyutlu olarak onun karşısındadır ve farklı görsel imajlar çocuğu kuşatır. Müzik, ses, ışık ve dekor ile kitap gerçek olmuştur. Çocuk için oyun gerçektir. Dilerse o anda hoşlanmadıklarına itiraz edebilir, sevdiği şeyi söyleyebilir. Böylelikle kendini ifade etme özgürlüğünü yaşar, kitaba (aslında yaşama) dair soru sormaya ve sorgulamaya başlar. Tüm bunların yanında tiyatro, edebiyattan farklı olarak sosyal bir etkinlik olduğu için tüm duygularını arkadaşıyla paylaşır ve düşünceleri farklı bir boyuta ulaşır. Seyrettiği daha önce okuduğu bir kitap ise farklı bir sanat aracılığıyla onun yorumlanması yoluyla farklı bakış açıları kazanır. Eğer ilk defa tiyatro aracılığıyla o kitapla tanışıyorsa kitaptaki olaylar üzerine düşünmeye başlayacak, merak duyarak çocuk okurla kitap arasında iletişimi kurulacaktır.

 

IMG_3222

Klasik masallarının tiyatroya uyarlanması sık karşılaştığımız bir durum ancak çağdaş çocuk edebiyatının tiyatro aracılığıyla çocukla buluştuğu çok ender hatta ülkemiz için görülen bir şey değil. Bu nedenle bu sene 10. yılını kutlayan Kelime Yayınları’nın 3 yıl önce kendi bünyesinde kurduğu Kelime Çocuk Oyunları Atölyesi, çocuğun kitapla buluşması, sanata sanatın aracılık etmesi acısından çok önemli. Atölye, minimal bir tiyatro anlayışıyla çocuk okuru kitaplarının kahramanlarıyla tanıştırıp onları kitaplarındaki durumlar ve olaylar hakkında düşünmeye davet ediyor. Çevirmen, editör, tiyatro pedagogu, oyuncu, yönetmen, müzisyen, dekor -kostüm tasarımcısı ve görsel tasarımcıdan oluşan bir ekip 30 – 40 dakikalık mini bir oyun için çalışıyor. Bugüne kadar dünyada pek çok dile çevrilmiş olan ünlü Amerikalı yazar Arnold Lobel’in Kurbağa ve Murbağa adlı serisinden iki oyun, çocuk edebiyatına kült eserler kazandıran Alman yazar Janosch’un Haydi Gel Hazine Bulalım adlı kitabını ve yine dünyaca ünlü ancak ülkemizde çocuk okurun çok tanımadığı müthiş dadı Mary Poppins serisini oyunlaştırdı ve üç yılda yüzlerce seyirciye ulaştı.

Bu ve bunun gibi oluşumların sayısının artması ve çocuklarımızın sanatla iç içe büyümesi dileğimle.

 

©Bu sitede yayımlanan yazıların tüm hakları Kelime Yayınları’na aittir. Yazıların bir bölümü ya da tümü, kaynak gösterilse dahi izinsiz olarak kullanılamaz.

DİSİPLİN: AMA NASIL? ÇOCUKLARDA OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRMENİN YEDİ YOLU – Özlem Tokman

in-the-park-1393244-639x766

Her birimiz çocuklarımızı terbiye etmek ve gösterdikleri olumlu davranışları artırmak için içtenlikli bir çaba gösteriyoruz. Fakat çoğu durumda disiplini bilimsel bir konu değil de kişisel bir çaba olarak görüyoruz. Dolayısıyla her ailenin disiplin prensipleri birbirinden farklı oluyor. Hâlbuki disiplinin de kulak ardı etmememiz gereken bazı genel geçer kuralları var.  Çünkü el yordamıyla koyduğumuz, tutarlılık göstermeyen kurallar çocuklarımızla olan ilişkimize yarar sağlamaktan çok zarar veriyor.

İşe disiplinin ne olmadığını tanımlamakla başlamak istiyorum. Çoğumuzun düşündüğünün aksine, disiplin sadece çocuklardaki olumsuz davranışların önünü kesmek ya da sayısını azaltmaktan ibaret değil. Olumsuz davranışları azaltmak kadar olumlu davranışları artırmak da önemli. Olumsuz davranışları engellerken yerine yeni, olumlu davranışlar koymasını da öğrenmemiz gerekiyor.

Disiplin kelimesinin kökünü oluşturan Latince disciplina, öğrenmek ve öğretmek demek. Yani öğreterek, öğrenerek olumlu davranışların yerleşmesini sağlamak. Disiplinin kökeninde ceza vermek ya da olumsuz davranışları yasaklamak yok. Oysa disiplin kelimesini duyduğumuzda aklımıza gelen ilk şey cezalar ve yasaklar oluyor. Disiplinin bu şekilde algılanması, aslında askeri disiplin anlayışının bir yansımasıdır. Askeri disiplinde, bir grup insanın sorgulamadan, önceden belirlenmiş kurallara uyması sağlanır ve uyum gösteremeyenler cezalandırılır. Bu, sınırları oldukça katı biçimde belirlenmiş bir disiplin anlayışıdır.

Oysa disiplin, sevgiyle, şefkatle ve anlayışla da uygulanabilir. Disiplin ve sevgi, disiplin ve anlayış birbirini dışlayan kavramlar olmak zorunda değil. Çünkü etkili disipline giden yol sadece ceza vermekten değil, olumlu davranışlar geliştirerek olumsuzları kademeli olarak ortadan kaldırmaktan geçiyor.

Okumaya devam et “DİSİPLİN: AMA NASIL? ÇOCUKLARDA OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRMENİN YEDİ YOLU – Özlem Tokman”

EDEBİYATTAKİ GÜÇLÜ KIZ ÇOCUKLARI: ÇALISÜPÜRGESİ – Sanem Erdem

sabinebanenr

Küçükken siz de koltuk minderlerinden kendinize ev veya kale yapar mıydınız? Ben yapardım, ama benim yaptığım şey daha çok hareketli bir ev, yani karavandı. Oyuncaklarımı yanıma alıp dünyayı gezdiğimi hayal ederdim. Gezilerimde yetişkinlere yer yoktu, kendi gözüyle dünyayı anlamaya çalışan bir çocuktum sadece. Bu yüzden seyahat eden çocuklarla ilgili kitapları ilgiyle okur, çizgi filmleri merakla seyrederdim.

Bir de yalnız, daha doğrusu başlarında yetişkinler olmadan yaşayan çocuklar ilgimi çekerdi. Pippi Uzunçorap mesela, kendi evinde kuralsız programsız yaşayan küçük bir kız çocuğuydu. Ama bir süper kahraman kadar güçlüydü o, kendisinden kat kat büyük, iri cüsseli adamları kolayca alt edebilirdi. Yalnız yaşayan herkes için faydalı bir beceriydi bu.

Okumaya devam et “EDEBİYATTAKİ GÜÇLÜ KIZ ÇOCUKLARI: ÇALISÜPÜRGESİ – Sanem Erdem”

ÇOCUKLARIMIZA HAYATTAN ZEVK ALMAYI ÖĞRETMEK – Özlem Tokman

a-girl-with-a-pink-kite-1245909-640x960

Eğitim, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konu. Eğitimi akademik başarı odaklı hâle getirdiğimiz zaman, çocuklarımıza öğretebileceğimiz şeylerin sayısını fark etmeden kısıtlamış oluyoruz. Matematik, fen, tarih, Türkçe, yabancı dil gibi konular eğitimin büyük bir parçasını oluştursa da, artık eğitimin sadece bu derslerden ibaret olmadığı biliniyor. Bu nedenledir ki çocuklarımızın bir müzik aleti çalmasını, resim yapmasını ya da spor faaliyetlerine katılmalarını destekliyoruz. Çünkü bu tür spor ve sanat faaliyetleri, sürekli çalışan zihnimizi dinlendirip yeniliyor. Düşüncelerimizin daha berrak ve saf olmasını sağlıyor.

Çocuklar ve gençler bir şeyler öğrenirken, bir yandan da kendilerini tanımayı, bu dünyadaki varlık nedenlerini anlamayı, hayatın zorluklarla beraber zevkleri de beraberinde getiren bir süreç olduğunu kavramayı istiyorlar. Hayatı, bir adım öne geçmek için mücadele verdiğimiz bir yarış gibi sunmak çocuklara akademik başarı getirse de, uzun vadede mutluluk ve huzur getirmiyor.

Okumaya devam et “ÇOCUKLARIMIZA HAYATTAN ZEVK ALMAYI ÖĞRETMEK – Özlem Tokman”

ERGENLİK SANCILARI VE MIRJAM PRESSLER – Sanem Erdem

mirjam-pressler profil

Ergenlik çağı, çoğu insanın geçirdiği en zorlu dönemlerden biridir. Duygusal hassasiyet, özgüvensizlik ve büyüme sancıları yaşamadan bu dönemi atlatabilen var mıdır, bilmiyorum. Genç bireyin, içinde kopan bu fırtınaları atlatmaya çalışırken rahat bir ortama, anlayışlı bir çevreye sahip olması onun için büyük bir şanstır. Herkes şanslı olamaz tabii; aileler her zaman sabır göstermeyebilir, benzer sorunları yaşayan arkadaşlar bile bazen anlayışsız davranabilir. Küçük yaşta, üstelik bu zorlu dönemde yaşanan değişiklikler ve alınan sorumluluklar, çocukluk ile yetişkinlik arasında kalan genç bireylerin taşıması gereken fazladan bir yüktür adeta.

Mirjam Pressler de şimdilerde genç yetişkin diye adlandırılan ergenlere hitap eder romanlarında. Büyümenin neden olduğu fiziksel ve ruhsal sancılar yetmezmiş gibi, sorunlu aileler içine doğan ve bu yüzden küçük yaşlarında büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan çocukları anlatır. Samimi ve sade bir anlatımı, kendisinin de kolay bir yaşam geçirmemiş olması nedeniyle sahip olduğu empati yeteneğiyle birleştirmesi, Pressler’in sık sık ödüllendirilmesini haklı çıkarmaktadır. Okumaya devam et “ERGENLİK SANCILARI VE MIRJAM PRESSLER – Sanem Erdem”

ÇOCUĞUNUZLA İLİŞKİNİZİ ZEDELEMENİN BEŞ KOLAY YOLU – Özlem Tokman

 

6770887551_309c296997

Hepimiz biliyoruz ki disiplin zor zanaat. Hem anne-babalar hem de eğitimciler farklı yaş gruplarından çocukları terbiye ederken güçlükler yaşıyor. Disiplin metotları, yaş gruplarına, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimi ile kişilik yapılarına göre büyük farklılıklar gösterse de her birimizin çocuklarımızı terbiye ederken özenle kaçınması gereken davranış kalıpları var. Bu davranış kalıplarının bir kısmını kendi anne ve babalarımızdan, öğretmenlerimizden görerek öğreniyoruz ama çoğunlukla kolaya kaçarak doğal bir içgüdüyle bu yöntemlere başvuruyoruz. Çünkü çocuklarla uğraşırken kendimizi kapana kısılmış, bir kutunun içinde sıkışıp kalmış gibi hissediyoruz. Çoğu durumda tatlı dilin işe yaramadığını görüp daha sert tedbirlere başvurmaktan başka çare bulamıyoruz. Fakat kutunun dışına çıkmak her konuda olduğu gibi disiplinde de alternatif bir bakış açısı sunabilir.

Bu konuyu araştırmak için kolları sıvadığım sırada okuduğum makalelerde, anne-babaların ve eğitimcilerin uyguladığı yanlış yöntemleri, bir anne olarak ben de zaman zaman kullandığımı fark ettim. Yani hepimiz hata yapıyoruz. Ama hatalarımızdan ders çıkarıp, yeni bir bakış açısı arayışına girmek çok önemli. İşte bu yüzden disiplin konusunu yabana atmamak, babadan kalma yöntemlerle vakit kaybetmek yerine araştırmacıların ve eğitim uzmanlarının tavsiyelerine kulak vermek lazım.

Bana kalırsa bu yoldaki ilk adım çocuğumuzla ilişkimizi zedeleyen davranış kalıplarından kurtulmak olmalı. Çünkü gerekli özeni göstermediğimizde çocuklarımızla sağlıksız bir ilişki sarmalına girmek çok kolay. İletişim kanallarını kapatıp, karşılıklı saygıyı yitirdiğimiz an geriye dönüşü imkânsız bir yola girebiliriz. İşte çocuğunuzla ya da öğrencilerinizle olan ilişkinizi berbat etmenin beş kolay yolu;

1.ÇOCUĞUNUZA SÜREKLİ OLARAK POTANSİYELİNİ DOĞRU ŞEKİLDE KULLANMADIĞINI VE SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞINI SÖYLEMEK

Bu cümle ilkokul, ortaokul ve lise çağında çocukların bulunduğu tüm evlerde ve tabii ki okullarda yasaklanmalı. Bu cümle kadar ebeveyn ve çocuk arasındaki duygusal ilişkiyi temellerinden sarsan ikinci bir cümle düşünmekte zorlanıyorum.

Bu cümlenin açıkça verdiği mesaj şudur: Benim için önemli olan okulda ve hayatta gösterdiğin performanstır. Performansını senin mutluluğunun ve refahının üzerinde tutuyorum.

Okumaya devam et “ÇOCUĞUNUZLA İLİŞKİNİZİ ZEDELEMENİN BEŞ KOLAY YOLU – Özlem Tokman”

MARY POPPINS İLE SİHİRLİ DÜNYALARA KAÇMAK – Sanem Erdem

2Hayat bazen tüm kasvetiyle üzerimize çöreklenir. Böyle anlarda bizi ancak bir mucize kurtaracak gibi hissederiz. Hayatımızda sihirli bir dokunuşa ihtiyacımız olduğunu düşünür, bu dokunuşu sanata ve edebiyata kaçarak bulmaya çalışırız.

Fantastik edebiyat kaçış edebiyatı olarak küçümsenir genellikle. Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi’nin yazarı ve akademisyen J. R. R. Tolkien bu tanımı kucaklayarak, tutsak bir insanın kaçmaya çalıştığı, ya da kaçmayı başaramadığı takdirde hapis duvarlarından ve gardiyanlardan başka konuları düşündüğü için küçümsenemeyeceğini söyler. Yerdeniz ve Mülksüzler gibi bilimkurgu ve fantastik edebiyat klasiklerinin yazarı Ursula Le Guin ise Tolkien’in sözlerine katılarak, “Eğer aklın ve ruhun özgürlüğüne değer veriyorsak, eğer özgürlük taraftarıysak, kaçmakla ve elimizden geldiğince çok kişiyi kurtarmakla yükümlüyüz,” der.

Fantastik edebiyatın nasıl tanımlandığı başlı başına bir tartışma konusu, ancak Mary Poppins’in de sıradan bir dünyada geçmesine rağmen sihir öğesine yer vermesiyle bu kategoriye girdiği söylenebilir. Mary Poppins daha çok 1964 Disney yapımı filmiyle bilinse de, ilk kitabı 1934 yılında yayımlanan 8 kitaplık bir seriyle ortaya çıkmıştır. P.L. Travers tarafından yaratılan bu karakter, in midir yoksa cin midir bilinmez. Doğudan gelen rüzgârla uçarak Kiraz Ağacı Sokağı on yedi numaralı eve gelir ve evin büyük çocukları Jane ile Michael’a sihirli bir dünyanın kapılarını açar.

1.jpg

Filmde çizilen Mary Poppins portresi Travers’ın bütün müdahalelerine rağmen kitaptakinden oldukça farklıdır. Ciddi, disiplinli ve biraz da huysuz bir tip olmasına rağmen, çocukları hemen kendine hayran bırakır. Şemsiyesiyle göklerde uçan, hayvanlarla konuşan, içinden yatak bile çıkan büyülü bir çantaya sahip bir dadıya hangi çocuk hayır diyebilir ki? Mary Poppins’in kabiliyetlerini yetişkinler bilmez, çocuklar da sanki aralarında gizli bir anlaşma var gibi yaşadıkları maceraları kimselere anlatmaz.

Kitaplarda yaratılan evrende bebekler de sihirli güçlere sahiptir; Banks ailesinin ikiz bebekleri birbirleriyle, hayvanlarla ve elbette Mary Poppins ile konuşabilir, ancak dişleri çıkmaya başlayınca bu kabiliyetlerini yitirirler. Sihirli kabiliyetlerini yetişkinken de korumak sadece Mary Poppins’e ve akrabalarına özgüdür. Gerçek hayatta da böyle değil midir? Çocuksu yaratıcılıklarını korumak az sayıdaki şanslı yetişkine has değil midir?

Çocukluğa, gri bir dünyaya tezat yaratan renklere, “sihirli” dokunuşlara, yani hayal gücüne bir övgüdür Mary Poppins. Tüm çocuklar ve çocuk kalanlar için…

 

http://www.kelimeyayinlari.com/yazar/pl-travers/

OKULDA VE EVDE TEKNOLOJİ KULLANIMI – Özlem Tokman

whizzkid-1242198-640x480

Okullarda teknoloji kullanımı son yılların popüler konularından biri. Gerek devlet okullarında gerekse özel okullarda iyi eğitim, teknolojiyi takip edebilme becerisiyle ölçülür hâle geldi. Devlet, öğrencilere tablet bilgisayar dağıttığı için reklamını yapıyor, özel okullarsa bilgisayar laboratuvarları ve dizüstü bilgisayarlarıyla gurur duyuyor. Ancak çoğu durumda teknoloji kullanımı kendi başına bir amaç hâline geliyor. Teknolojinin hangi amaca hizmet ettiği, çocuğun akademik başarısına ya da genel refahına nasıl bir katkıda bulunduğu sorgulanmıyor.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından farklı ülkelerden on beş yaş grubu öğrenciler arasında yapılan bir araştırmada, bilgisayar kullanımındaki artışın öğrencilerin testlerdeki başarılarını düşürdüğü ortaya koyulmuş. OECD’nin her üç yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Pisa) diye adlandırılan bu teste katılan öğrencilerden, bilgisayarı derslerinde daha yoğun kullananların haftada bir ya da iki defa kullananlara göre daha başarısız oldukları tespit edilmiş.

İnternet ve derslik ortamındaki teknolojilerin en gelişkin olduğu Avustralya, Yeni Zelanda ve İsveç’te öğrencilerin okuma becerilerinde ciddi bir düşüş gözlenirken; İspanya, Danimarka ve Norveç’te ise kayda değer bir akademik gelişim tespit edilememiş.

Okulda internet kullanımının en düşük olduğu, Güney Kore, Şangay, Hong Kong ve Japonya’dan gelen öğrenciler ise OECD’nin uyguladığı testte en yüksek notları elde etmişler.

Bu, oturup üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuç. Teknolojiyi ve interneti sınıf ortamından tamamen çıkarmak tabii ki bir çözüm değil. Ama hayatın her alanında olduğu gibi teknoloji kullanımında da seçici davranıp sadece amaca hizmet ettiği sürece müfredatın bir parçası hâline getirmek dengeli bir yaklaşım olabilir. Çünkü teknoloji ehil öğretmenlerin elinde, ancak yerinde ve zamanında kullanıldığında bir anlam ifade edebilir.

Okumaya devam et “OKULDA VE EVDE TEKNOLOJİ KULLANIMI – Özlem Tokman”

JANOSCH VE MUTLU DÜNYASI – Sanem Erdem

bannerjanosh

Hayat hiç kolay değil; sıkıntılar, acılar, kötülükler, engellerle dolu pek çoğumuz için. Bazılarımız kolay yaşamlar sürerken, bazılarımız da henüz çocukken dünyanın sert yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Janosch adıyla tanınan Horst Eckert da bu talihsiz çocuklardan biri.

1931 yılında doğan Horst Eckert, alkolik bir babanın elinde şiddet görerek büyür. Henüz on üç yaşındayken bir demircinin yanında çırak olarak çalışmaya başlar. Zor hayatındaki tek kurtuluşu sanatta bulur. Münih Güzel Sanatlar Akademisi’ne girse de, yeteneksiz bulunup okuldan atılır, böylece serbest çizer olarak kariyerine başlar. Bir arkadaşının önerisiyle çocuk kitapları yazıp resimlemeye başlar ve yayıncısının önerisiyle de Janosch adını alır.

Janosch’un çocuk kitaplarında yarattığı dünya da kusursuz değildir. Kahramanlar türlü türlü aksiliklerle, sorunlarla karşılaşıp dururlar. Ama sanki bütün kitaplarında şu mesajı verir: Eğer bir dostunuz varsa, hiçbir şeyden korkmanıza gerek yoktur. Bazen İyi Günler Pembe Burun’da olduğu gibi dostluklar bile sekteye uğrayabilir. Ama gerçek dostların arasını hiç kimsenin bozamayacağını Ayıcık ve Kaplancık kanıtlar.

panama48

Mutluluk, aranması gereken bir şeydir Janosch evreninde. Bunun için yola çıkmak, yolda çeşitli maceralar yaşamak gerekir ve en sonunda varılan yer, kişinin kendi evi olsa da yaşanan deneyimler, tanışılan kişiler insanı değiştirir ve mevcut duruma farklı bir gözle bakmayı sağlar. Vaay, Panama Ne Güzelmiş, yolculukta önemli olan şeyin varılan yer değil, yolculuğun ta kendisi olduğunu anlatır biz okurlara. Haydi Gel Hazine Bulalım da benzer şekilde, asıl hazinenin hayatın güzelliklerinde saklı olduğunu gösterir.

Saklı hazine, Janosch’un öykülerinde sıkça işlenen bir motiftir aslında. Öykülere eşlik eden çizimlerde, içinde bir harita bulunan bir şişe belirir sık sık. Anlatıcı, kahramanlarını uyarmaya çalışsa da onların dikkatini çekemez bir türlü. Bunun gibi daha birçok ufak ayrıntı, dikkatli okurların keşfetmesi için çizimlere gizlenmiştir.

Hayat hiç kolay değil; ama sanat, edebiyat ve dostlar olduğu sürece zorluklara katlanılabilir.

ÇOCUĞUN İŞİ OYUNDUR – Özlem Tokman  

child-playing-1515545-640x480

Okul öncesi yıllarda oyunun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat oyun artık sadece çocukları eğlendiren, hoşça vakit geçirmelerini sağlayan bir faaliyet olarak değil, eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çocuklar on yıl öncesine kadar okul öncesi kurumlarda, daha çok serbest düzende oyun oynarken bugünlerde yetişkinler tarafından desteklenen, yönlendirilen ve belli bir amaca hizmet eden oyunların önemi artıyor. Yetişkinler tarafından yapılandırılmış, amaçlı oyunlar çocukların ihtiyaçlarına göre şekillendirilip, müfredata esneklik getirilebiliyor.

Oyun süreci bir ders programını takip etmekten çok daha farklı bir seyir izler. Öğretmen, öğrenciler ve eğer erişimleri varsa doğa arasındaki karşılıklı etkileşimin sonucu olarak öğretmenin aktardığı bilgi öğrenciler tarafından algılanır ve oyun süreci içinde yeniden üretilip paylaşılır. Bu haliyle oyun içinde öğrenmek, bilginin tek taraflı aktarımından ibaret olan klasik eğitim yöntemlerinden büyük bir farklılık gösteriyor. Bu süreç bilgi akışını tek taraflı olmaktan çıkarıp birlikte bir yeniden üretime dönüştürüyor.

Bu karşılıklı üretim süreci öğretmenlerin öğrencileri daha yakından gözlemlemesine ve ihtiyaçlara göre ders planını yeniden yapılandırmasına da imkân sağlıyor.

Bu faydaların ötesinde oyunla öğrenme, sözlü iletişime ve paylaşıma çok daha açık bir yöntem. Çocukların neler öğrendiklerini sözlü olarak anlatabilmeleri hem sosyal, hem duygusal hem de bilişsel kabiliyetlerine büyük bir katkı sağlıyor.  Çünkü sözlü ifade karşılıklı iletişimi besleyen, paylaşılan bilgiyi büyüten, daha anlaşılır kılan bir süreç.

Okul öncesi eğitimin dünyadaki öncüsü olan ve Montessori eğitim araçlarını geliştirerek Avrupa’da gerçek anlamda okul öncesi eğitimin ilk deneysel çalışmalarını yapan Maria Montessori, ” Çocuğun işi oyundur,” der. Aslında bu sözün altında büyük bir bilgelik yatar. Çünkü oyun bir boş zaman faaliyeti değil, başlı başına bir iştir. Oyun çocukların kendileri için gerçek hayattakine benzer deneyimler yaratmalarına imkân sağlayan eşsiz bir fırsattır. Deneyimler küçük zihinleri açar, genişletir, yeni bilgiler ve yaratıcılık için alan yaratır.child-at-play-1428222-640x640

Ancak günümüzde oyun eskisi gibi tek yönlü, algılaması ve yapılandırması kolay bir konu değil. Eğitimciler serbest oyun, belli bir amaca hizmet eden oyun, teknolojik gelişmeyle gelen oyun ve geleneksel anlamda oyun arasında bir denge kurmak zorundalar.

Çağımızın çocukları teknolojiyle doğup, onunla büyüyorlar. Teknolojiye sınırlar koyarak çocukları zararlı etkilerinden korumaya çalışsak da, onları teknolojiden tamamen uzak tutmamız da mümkün değil. Çocuklar sosyalleşmek için akranlarıyla benzer konularda konuşabilmeye, aynı zevkleri ve ilgileri paylaşmaya ihtiyaç duyarlar. Tüm arkadaşları bilgisayar oyunlarından bahsederken bu alanda hiçbir deneyimi ve fikri olmayan bir çocuğun durumunu düşünün!

Bu noktada yine ve her zamanki gibi denge çok önemli. Hem anne-babalar hem öğretmenler bu dengeyi iyi kurmaya gayret göstermeli, okuyarak ve konu hakkında daha fazla bilgi edinerek çocukları yönlendirmeli.

Çocukları bilgisayar oyunlarından ve telefonlardan uzak tutamıyorsak, en azından ekrana bakarak geçirdikleri süreyi biraz daha anlamlı hâle getirebiliriz. Mesela son yıllarda Türkiye’de de gelişmeye başlayan sesli kitaplara, resimli kitapların telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirilen uygulamalarına bir göz atmalıyız. Hepimizin bunalıp çocuklarımızın eline telefon ya da tablet bilgisayarları tutuşturduğumuz anlar oluyor. İşte bu zamanlarda, arada bir de olsa sesli kitap dinlemelerini ya da tabletten resimli kitaplara bakmalarını sağlayabilirsek dengeyi kurma yönünde sağlıklı bir adım atmış oluruz.

Oyunun her türlüsü güzeldir ve bir amaca hizmet eder.  Finlandiya’da uygulanan oyunla öğrenme modelinin büyük başarıya ulaştığını biliyoruz. Finlandiyalılar serbest oyunun, yetişkinler tarafından yönlendirilen oyuna göre yaratıcılığa ve bağımsız düşünceye daha çok yer açan bir faaliyet olduğunu savunuyorlar.

Bu hipotezin doğru olduğunu düşünsem de okul öncesinde sadece serbest oyunla eğitim verilmesinin her kültürde kabul göreceğine ve olumlu sonuçlar vereceğine inanmıyorum.

Serbest oyun, yetişkinler tarafından yönlendirilen oyun ile teknolojik gelişmelerin hayatımıza soktuğu eğitim oyunları ve kitaplar arasında bir denge kurarak ilerlemenin, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine ve yaratıcılığa büyük katkılarda bulunacağına inanıyorum.

Oyun çağının çocuklarımızın hayatındaki en güzel çağ olduğunu unutmadan onlara destek verelim. Onları oyunlar ve masallarla büyüterek daha büyük zorluklara göğüs germeleri gereken okul yıllarına hazırlayalım.  Onlara teknolojinin kölesi olmadan ama ondan uzak da kalmadan yaşamanın mümkün olduğunu öğretelim.  Tabii bir de dışarıya çıkıp eski günlerdeki gibi ip atlayıp top oynamanın şahane bir şey olduğunu hatırlatmayı unutmayalım.